Wyjazd do Łagowa

Firma TAXUS UL przykłada dużą wagę do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. W związku z tym prowadzone są corocznie wyjazdy szkoleniowo-integracyjne.

Tym razem miejscem naszego tygodniowego spotkania w dniach od 9 do 13 marca br. był Ośrodek Wypoczynkowy Lasów Państwowych „Leśnik” w Łagowie - położony wśród malowniczych jezior i lasów Ziemi Lubuskiej.

Celem wyjazdu było zapoznanie ze specyfiką prac terenowych oraz praktyczne poznanie i przetestowanie nowoczesnych narzędzi (gis) planowanych do wykorzystywanych w taksacji.

W ostatnim dniu odbyło się szkolenie ze skutecznego zarządzania sobą w czasie.

Integracja zespołu przy wykonywaniu różnych zadań związanych z urządzaniem lasu i ochroną przyrody, wzajemnie spędzony czas korzystnie wpłynęły na każdego z nas i z nową energią, zaufaniem do siebie wróciliśmy do pracy nad projektami.