UPUL Starogard

W roku 2014 firma TAXUS UL Sp. z o.o. wygrała przetarg na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla powiatu starogardzkiego. Powiat starogardzki znajduje się w południowej części województwa pomorskiego. Łączna powierzchnia opracowania to 6 578,6372 ha lasów, które zlokalizowane były na terenie 13 gmin i 116 obrębów ewidencyjnych.

W ramach zlecenia Zamawiający zawarł szereg nowych rozwiązań, min. raport zawierający trasy poruszania się taksatorów w terenie na podstawie danych z GPS. Dodatkowo został wdrożony Leśny System Informatyczny zbudowany jako serwis webowy. Wdrożone oprogramowanie jest pierwszym w Polsce tego typu narzędziem usprawniającym pracę osób odpowiedzialnych za nadzór nad lasami prywatnymi. Leśny System Informatyczny opracowała i wdrożyła firma Taxus IT

Projekt został zakończony 19 grudnia 2014r.