Uproszczone plany urządzenia lasu

  • Fot. B.Iwaniuk 17
    Fot. B.Iwaniuk

Zespół składający się na Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, posiada ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji urządzeniowej.

 

Nasze dotychczasowe osiągnięcia zdobyliśmy w oparciu o prace w 16 województwach
104 powiatach, 593 gminach i 9929 obrębach ewidencyjnych na łącznej powierzchni 438 644 ha
(dane na dzień 31 grudnia 2018r.).

 

Zespół tworzący Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu od wielu lat wykonuje dokumentację urządzeniową na zlecenie starostw. Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych stanowią podstawowy dokument prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w tych lasach oraz stanowią podstawę do naliczania podatku leśnego. Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają opis gruntów leśnych oraz wskazówki prowadzenia gospodarki, które po zatwierdzeniu przez Starostów są podstawą do prowadzenia zabiegów dla właścicieli lasów oraz organów nadzorujących.

Naszą mocną stroną jest doświadczenie, jakie zdobył nasz zespół podczas realizacji dotychczasowych projektów. Od wielu lat jesteśmy liderem na tym rynku, realizując projekty w różnych częściach Polski. W naszej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań z zakresu GIS w mobilnych zestawach (ortofotomapa, ścieżki przejść taksatora, itp.)

 

 

Mapa obszarów objętych UPUL wykonanych przez firmę Taxus