TAXUS UL z wizytą w Technikum Leśnym STAROŚCIN

Dnia 22 lutego 2017 roku na zaproszenie  Dyrektora Technikum Leśnego w Starościnie, pana Przemysława Jarosika, odwiedziliśmy uczniów klas III i IV. Nasza wizyta dotyczyła w głównej mierze  działalności związanej z urządzaniem lasu, ale nie tylko. Oprócz tematyki urządzeniowej, gdzie pokazywaliśmy i przybliżaliśmy nowoczesne technologie stosowane w taksacji (aplikacja mTaks, mLas, dendroskop), omówiliśmy także pozostałe dziedziny naszej działalności takie jak: wykonywanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla starostw powiatowych i innych podmiotów, nadzór nad lasami niepaństwowymi, projekty badawcze realizowane w firmie, w tym: samolot bezzałogowy (AVI-1), który jest aktualnie wykorzystywany w projekcie badawczym związanym z liczeniem i monitoringiem dużych ssaków kopytnych. W atmosferze  dużego zainteresowania ze strony uczniów starszych klas, spędziliśmy blisko 4 godziny. Czas tam spędzony uważamy za niezwykle cenny. Mamy nadzieję, że w społeczności uczniów Technikum Leśnego Starościn pozostawiliśmy ślad i wspomnienie naszej firmy jako interesującego i ciekawego miejsca pracy dla przyszłych absolwentów. Dziękujemy panu Andrzejowi Jankowskiemu, nauczycielowi przedmiotów zawodowych za opiekę i pomoc w trakcie spotkania.