Szkolenie z siedliskoznawstwa

Zespół

W dniach 4-5 czerwca 2018 roku nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu z siedliskoznawstwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra.  Osobą szkoląca był dr hab. Paweł Rutkowski - Kierownik Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szkolenie podzielone było na część kameralną i terenową. W części kameralnej dr Rutkowski przedstawił założenia do siedliskoznawstwa leśnego w oparciu o jeden wybrany typ siedliskowy lasu z uwzględnieniem typu gleby, roślinności runa i opisu drzewostanu. W części terenowej zapoznaliśmy się z 15 nizinnymi typami siedliskowymi lasu od boru suchego po oles jesionowy. W trakcie objazdu terenowego poznawaliśmy poszczególne typy gleb (odkrywki glebowe) związane z odpowiednimi typami siedliskowymi lasu, właściwym składem runa i drzewostanu.

Mieliśmy także okazję zapoznać się z wybranymi problemami przy rozpoznawaniu typów siedliskowych lasu. Szkolenie zakończyło się sprawdzianem z rozpoznawania typów gleb, roślinności runa i typów siedliskowych lasu. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały certyfikaty ze szkolenia z zakresu siedliskoznawstwa leśnego.