Seminarium na UP w Poznaniu

Seminarium na UP w Poznaniu

W ramach promocji naszej firmy, w dniu 5 kwietnia 2016 r. gościliśmy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Razem z firmą TAXUS IT prowadziliśmy seminarium dla studentów Wydziału Leśnego, które zostało zorganizowane przez Katedrę Urządzenia Lasu.

TAXUS UL na przykładzie studium przypadku „Zdobycie Bieguna Południowego” zaprezentował swoją kulturę organizacyjną. W drugiej części zostały zaprezentowane nowoczesne rozwiązania mobilne jakie są wykorzystywane w urządzania lasu. 

Firma TAXUS IT zapoznała studentów ze swoimi najnowszymi aplikacjami, takimi jak mLasInżynier UL, mTaks, Dendroskop, Smoke Detection, które są wykorzystywane przede wszystkim przez Lasy Państwowe.

Dzięki takim spotkaniom mamy możliwość nawiązywania współpracy zarówno z uczelniami jak i ze studentami.