PUL Nadleśnictwo Bytnica

W tym roku firma TAXUS UL wygrała przetarg na opracowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bytnica. Obecnie Wydział Urządzenia Lasu i Ochrony Przyrody zajmuje się przygotowywaniem materiałów dla taksatorów oraz sprawdzaniem wszelkich narzędzi terenowch. Według harmonogramu do końca lipca ten etap prac powinien zostać zakończony. Następnym etapem jest rozpoczęcie prac terenowych, czyli taksacja. W dniu 26 maja 2015r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy TAXUS UL Sp. z o.o. z przedstawicielami Nadleśnictwa Bytnica oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na którym zostały ustalone wszelkie założenia planistyczne projektu. Opracowywany przez nas Plan Urządzenia Lasu wejdzie w życie z dniem 01.01.2017r. Nadleśnictwo Bytnica składa się z dziesięciu leśnictw i ma powierzchnię ogólną ok. 19.128 ha. Położone jest w województwie lubuskim i jest jednym z 20 nadleśnictw podlegających pod Regionalną Dyrekcję w Zielonej Górze.