Polityka prywatności

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.taxusul.com.pl („Serwis”). Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik Serwisu („Użytkownik”) nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu.

 

Informacje dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników

Z treści zgromadzonych w Serwisie Użytkownicy mogą korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i przekazywania swoich danych osobowych.

Niektóre elementy Serwisu (formularz kontaktowy) umożliwiają kontakt z autorem stron, którym jest operator Serwisu TAXUS ul spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Warszawa, ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa (dalej „Operator”), w celu zadawania pytań lub przekazywania uwag. W przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik będzie poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Może on odmówić udzielenia wymaganych informacji, jednak w takim przypadku nie uzyska możliwości skorzystania z formularza kontaktowego. Wszystkie podane przez Użytkowników dane osobowe traktowane będą jako poufne i wykorzystane jedynie w celu kontaktu zwrotnego.

 

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych, które Użytkownicy przekazali dobrowolnie

W przypadku podania informacji umożliwiających identyfikację osoby, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lub innych informacji, użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim w celu dostarczenia mu informacji lub odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe Użytkowników nie będą ani gromadzone, ani przechowywane.

 

Wykorzystywanie i ujawnianie danych nieosobowych

Operator nie będzie traktował jako poufne przekazywanych przez Użytkowników danych nieosobowych, tj.: pytań, uwag, pomysłów lub sugestii. Operator będzie mógł w nieograniczony sposób ujawniać takie informacje przy wykorzystaniu wszelkich środków oraz wykorzystywać je według własnego uznania. Przez podanie takich informacji nie powstaje żadne zobowiązanie łączące Operatora i Użytkownika.

 

Bezpieczeństwo

Operator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu. Nie jest jednak w stanie zagwarantować pełnej ochrony przed osobami, które mogą podejmować próby obejścia stosowanych zabezpieczeń lub przechwycenia danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu.

 

Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Autor.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Wpisy do serwera sieciowego i adresy IP

Serwis za pomocą plików cookies, jak i bez ich pomocy, śledzi automatycznie przebieg wizyt jej użytkowników gromadząc takie informacje jak adres źródłowy, z którego pochodzi żądanie otwarcia strony (np. adres IP, nazwa domeny), data i godzina żądania, przekazująca witryna internetowa (jeśli taka sytuacja miała miejsce) oraz inne parametry w URL (np. kryteria wyszukiwania). Informacje te są wykorzystywane, aby móc lepiej zrozumieć, w jaki sposób Serwis jest używany oraz aby określić, które elementy Serwisu preferują Użytkownicy (np. w oparciu o liczbę wizyt). Informacje te są przechowywane w plikach o nazwie „log files" i wykorzystywane przez Serwis w celach związanych z prowadzeniem statystyk. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

 

Polityki ochrony prywatności co do witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem linków

W Serwisie znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, które mogą zawierać przydatne dla jej Użytkowników informacje. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez Użytkowników z tychże stron. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych należy zapoznać się z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie prywatności w Internecie, aby zrozumieć, w jaki sposób strony te chronią dane swoich użytkowników.

 

Zmiany Polityki prywatności

Zmiany do niniejszej Polityki prywatności mogą być dokonywane w każdym czasie w drodze aktualizacji. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania takich zmian, dlatego warto regularne odwiedzać Serwis w celu zapoznania się z treścią zaktualizowanej Polityki prywatności.

 

Pytania

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 659 09 09 lub poprzez formularz kontaktowy.