Plany Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw

Jednym z głównych obszarów działalności firmy TAXUS UL są prace związane z wykonywaniem planów urządzenia lasu dla nadleśnictw. Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska staje się głównym dokumentem, na podstawie którego prowadzi się wszelkie zabiegi gospodarcze w lesie.

Działalność ww. zakresie rozpoczęliśmy w roku 2005, wykonując dwa Plany Urządzenia Lasu dla nadleśnictw w RDLP Zielona Góra jeszcze jako Wydział Urządzania Lasu w TAXUS SI.

Naszymi głównymi atutami w realizacji planów urządzenia lasu są: zaangażowanie, doświadczenie, wykwalifikowany zespół, dokładność, indywidualne podejście oraz wykorzystanie najnowszych technologii (mapa numeryczna, ortofotomapa, skaning laserowy, mobilne rozwiązana IT).

W ciągu ostatnich 10 lat wykonaliśmy:

  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Torzym na lata 2006-2015
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sława Śląska na lata 2006-2015
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Żagań na lata 2011-2020
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wolsztyn na lata 2014-2023
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2015-2024
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Torzym na lata 2016-2025
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bytnica na lata 2017-2026
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadlesnictwa Babimost na lata 2018-2027
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028
  • Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sulechów na lata 2020-2029


Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania 2 planów urządzenia lasu:
- Nadleśnictwo Krzystkowice w RDLP Zielona Góra
- Nadleśnictwo Parciaki w RDLP Olsztyn