Opracowanie fitosocjologiczne

 • Fot. E.Turowska 9
  Fot. E.Turowska

Celem opracowań fitosocjologicznych jest rozpoznanie i skartowanie zbiorowisk roślinnych w randze zespołu, podzespołu lub wariantu oraz określenie stanu zbiorowisk wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji (charakterystyki zbiorowisk, zestawień tabelarycznych, map, materiałów dokumentacyjnych).

Opracowania fitosocjologiczne obejmują aspekty:

 • identyfikację fitosocjologiczną i inwentaryzację przestrzenną aktualnej roślinności rzeczywistej,
 • określenie stopnia odkształcenia poszczególnych płatów,
 • określenie tendencji dynamicznych przejawianych przez aktualne płaty roślinności,
 • rozpoznanie chronionych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wyróżnianych na podstawie identyfikatorów fitosocjologicznych,
 • diagnozę specyfiki siedliska, poprzez określenie potencjalnej roślinności naturalnej.

Dotychczasowe opracowania fitosocjologiczne zostały wykonane w ramach projektów:

 • Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego
 • Plan Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Plan Ochrony Poleskiego Parku Narodowego