Opracowania glebowo-siedliskowe

  • Fot. E. Turowska 14
    Fot. E.Turowska

Prace glebowo-siedliskowe wykonuje się dla gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Wynikiem tych prac jest sporządzona dokumentacja (elaborat wraz mapami) na potrzeby hodowli lasu oraz planowania urządzeniowego. Opracowania glebowo-siedliskowe zawierają propozycje potencjalnych składów drzewostanów zalecanych na poszczególnych siedliskach leśnych, z uwzględnieniem celów gospodarczych, wynikających z możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych, jak również wymagań ochrony przyrody. Opracowane gleby i siedliska leśne służą do wyznaczania granic pododdziałów i ich sposobów zagospodarowania, a także projektowania na nich odpowiednich typów drzewostanów. W celu prawidłowego rozpoznania warunków glebowo-siedliskowych w każdym nadleśnictwie, czy innym obiekcie - zaleca się wykonywane takich prac przed przystąpieniem do właściwych prac urządzeniowych. Opracowanie glebowo siedliskowe wykonuje się raz na 40-50 lat.

W ramach już zrealizowanych prac wykonaliśmy:

  • Elaborat glebowo-siedliskowy dla Babiogórskiego Parku Narodowego na lata 2009-2020.
  • Elaborat glebowo-siedliskowy dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2012-2031. (Aktualizacja)
  • Elaborat glebowo-siedliskowy dla rezerwatu przyrody „Las Bielański” na lata 2012-2031.
  • Elaborat glebowo-siedliskowy dla „Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego” na lata 2012-2031.
  • Elaborat glebowo-siedliskowy dla rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” na lata 2011-2030.
  • Elaborat siedliskowy dla gruntów przejętych po 01.01.2020 r. dla Nadleśnictwa Sulechów wg stanu na 01.01.2020 r.

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania elaboratu glebowo-siedliskowego dla gruntów przejętych po 01.01.2001 r. dla Nadleśnictwa Krzystkowice oraz opracowania glebowo-siedliskowego w ramach Planu Urządzenia Lasu Dęby Młocińskie na lata 2021-2030, dzielnica Bielany m. st. Warszawy.