Odbiór prac terenowych w Nadleśnictwie Lubsko

Lubsko

Dnia 30 listopada 2017r. na terenie Nadleśnictwa Lubsko miał miejsce terenowy odbiór prac urządzeniowych (taksacyjnych) związany z drugim etapem  prac nad projektem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubsko na lata 2019-2028. Lustracją w terenie objęto wybrane przez zespół kontrolujący problemowe wydzielenia leśnictw: Czerna, Tuplice, Gręzawa, Nabłoto, Marianka.