Odbiór prac terenowych w Nadleśnictwie Bytnica

fot. J. Cedrych

Dnia 2 czerwca 2016r. obył się w Nadleśnictwie Bytnica odbiór prac terenowych. Jest to jeden z ważniejszych etapów prac nad Planem Urządzenia Lasu. Po krótkiej prezentacji wyników prac terenowych odbył się wyjazd na wybrane pozycje, na których omawiano zaproponowane wskazówki gospodarcze.

W związku z specyfiką N-ctwa Bytnica polegającą na silnym przenikaniu się funkcji gospodarczych z innymi funkcjami, w tym prowadzeniu gospodarki łowieckiej, podczas odbioru swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – pan Leszek Banach.

Spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze i zakończyło sporządzeniem protokołu odbioru wraz z ustaleniami co do zapisów w Planie Urządzenia Lasu.