Odbiór prac terenowych w Nadleśnictwie Babimost

fot. J. Cedrych

Dnia 28 listopada 2016r. na terenie Nadleśnictwa Babimost miał miejsce terenowy odbiór prac urządzeniowych (taksacyjnych) związany z drugim etapem  prac nad projektem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babimost na lata 2018-2017. Lustracją w terenie objęto wybrane przez zespół kontrolujący problemowe wydzielenia leśnictwa: Bolewiny, Dąbrówka, Buków i Kolesin.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi –  Dariusz Miernik, St specjalista SL ds. urządzania lasu – Dariusz Kiewlicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost –  Sławomir Majsner, z_ca nadleśniczego –  Paweł Nowak ze strony Wykonawcy: Dyrektor Wydziału Urządzania Lasu TAXUS UL – Bogusław Borusiewicz i po. kierownika Drużyny Urządzania Lasu – Jarosław Cedrych