Kontakt

TAXUS UL Sp. z o.o.

ul. Ochocka 14
02-495 Warszawa

FAX: 22 631 52 12

NIP : 522-300-43-74

REGON: 141528884

 

Zaprzyjaźnione firmy:

TAXUS SI Sp. z o.o. 
Innowacyjna gospodarka łowiecka

http://taxussi.com.pl

 
 

Zarząd spółki

Bogusław Popis

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny


bpopis@taxusul.com.pl

tel. 605 404 416

Bogusław Borusiewicz

Wiceprezes Zarządu ds Urządzenia
Lasu i Ochrony Przyrody


bborusiewicz@taxusul.com.pl

tel. 667 905 507

Małgorzata Piotrowska

Członek Zarządu ds Jakości
 


mpiotrowska@taxusul.com.pl

tel. 695 905 901

Wydział HR i Administracji

Monika Mierzejewska

Dyrektor Wydziału
 


mmierzejewska@taxusul.com.pl

tel. 603 997 977

 

 

 


Wydział Urządzania Lasu i Ochrony Przyrody

Małgorzata Piotrowska

Dyrektor Wydziału
 


mpiotrowska@taxusul.com.pl

tel. 695 905 901

Maciej Szneidrowski 

Kierownik Drużyny                   
Urządzania Lasu


mszneidrowski@taxusul.com.pl

tel. 695 905 902

Marek Momot

Kierownik Pracowni Kameralnej
 


mmomot@taxusul.com.pl

tel. 533 325 790

 

 

Wydział Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

 

Maciej Lewandowski

Dyrektor Wydziału


mlewandowski@taxusul.com.pl

tel. 669 605 801

 

Mateusz Machalski

Kierownik Pracowni Terenowej
 

mmachalski@taxusul.com.pl

tel. 530 794 720

 


Marta Sekrecka

Kierownik Pracowni Kameralnej
 

msekrecka@taxusul.com.pl

tel. 533 023 953

 

 

Wydział Systemów Informacji Przestrzennej

Krystian Szyc

Dyrektor Wydziału

 


kszyc@taxusul.com.pl

tel. 509 596 744

Maciej Sarnowski

Kierownik Pracowni SIP
ds. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
 

msarnowski@taxusul.com.pl

tel. (22) 824 58 96

Piotr Foremniak

Kierownik Pracowni SIP
ds. Planów Urządzenia Lasu
 


pforemniak@taxusul.com.pl

tel. 534 356 793

 

Piotr Leciejewski

Kierownik terenowy
Pracowni SIP
ds. Infrastruktury
 

pleciejewski@taxusul.com.pl

tel. 533 023 653

Rafał Witowski

Kierownik Pracowni SIP
ds. Infrastruktury

 

rwitowski@taxusul.com.pl

tel. 533 909 071

Karolina Józefowicz

Z-ca Kierownika Pracowni SIP
ds. Infrastruktury
 


kjozefowicz@taxusul.com.pl

tel. 533 393 543