Końcowy odbiór terenowy w Nadleśnictwie Babimost

Dnia 12 kwietnia 2017 r. na terenie Nadlesnictwa Babimost miał miejsce końcowy odbiór prac urządzeniowych terenowych (taksacyjnych) związany z trzecim etapem prac nad projektem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Babimost na lata 2018-2027. Odbiór składał się z dwóch części podzielonych na część kameralną i terenową. W części kameralnej wykonawca przedstawił wykazy szczegółowe i podsumowanie wyników inwentaryzacji. W części terenowej, która polegała na objeździe terenu całego Nadleśnictwa, dyskutowano nad wybranymi problemami, związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie nadlesnictwa: przebudowa drzewostanów, prowadzenie drzewostanów rębnych, rębnia gniazdowo-częściowa (IIIB), wskazówki gospodarcze, naruszenie stanu posiadania, zagrożenia od zwierzyny. Odbiór zakończył się przyjęciem prac taksacyjnych i pozytywną opinią zespołu kontrolującego oraz spisaniem protokołu, który kończy III etap prac urządzeniowych dla Nadlesnictwa Babimost.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwa Babimost oraz firmy TAXUS UL.