Karta kontaktów

UZGODNIENIA TERMINÓW, HARMONOGRAM PRAC, SZCZEGÓŁOWE ZAPISY UMOWY, FINANSE:

Maciej Lewandowski

Dyrektor Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel. +48 669 605 801

mlewandowski@taxusul.com.pl

 

OPRACOWANIE KAMERALNE,
OPINIOWANIE RDOŚ, PWIS, PROCEDURA STRATEGICZNEJ OOŚ,
WYŁOŻENIA PLANÓW W GMINACH:

Marta Sekrecka

Kierownik Pracowni Kameralnej Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel.: +48 22 824 58 97, +48 533 023 953

msekrecka@taxusul.com.pl

 

PRACE TERENOWE, OPINIOWANIE NADLEŚNICTW, KONTROLE:

Mateusz Machalski

Kierownik Pracowni Terenowej Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

tel.: +48 22 824 58 97, +48 530 794 720

mmachalski@taxusul.com.pl

 

DANE EWIDENCYJNE:

Krzysztof Krupiński       

Specjalista Wydziału Systemów Informacji Przestrzennej

tel.: +48 734 449 068

kkrupinski@taxusul.com.pl