Inwentaryzacje przyrodnicze

 • Fot. K.Szyc 5
  Fot. K.Szyc

Inwentaryzacje przyrodnicze wykonywane są na potrzeby opracowywania planów urządzenia lasu, planów zadań ochronnych, planów ochrony parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

W ramach inwentaryzacji przyrodniczych wykonujemy:

 • inwentaryzację ekosystemów leśnych i nieleśnych;
 • inwentaryzację martwego drewna;
 • inwentaryzację dzikich zwierząt;
 • inwentaryzację parków podworskich;
 • inwentaryzację szkód od zwierzyny płowej;
 • inwentaryzację stanu zachowania siedlisk przyrodniczych.

W ramach zrealizowanych inwentaryzacji przyrodniczych wykonaliśmy:

 • Inwentaryzację ekosystemów leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych;
 • Inwentaryzację ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego;
 • Inwentaryzację parku w Grębocicach;
 • Inwentaryzację uszkodzeń od zwierzyny w LKP Lasy Janowskie;
 • Inwentaryzację drewna martwego w Rezerwacie Przyrody „Las Kabacki”.

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie, dzielnica Bielany, m. st. Warszawa, w ramach której wykonujemy inwentaryzację faunistyczną (małe ssaki, nietoperze, owady, ptaki), florystyczą, fitosocjologiczną, martwego drewna.