Innowacyjna metoda inwentaryzacji zwierzyny

DPN
fot. M. Cypel

Dnia 03.03. 2017 r. w ośrodku Drawieńskiego Parku Narodowego w Ostrowite, odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionej firmy TAXUS SI Sp. z o.o., która prezentowała projekt „Innowacyjna metoda inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych ”. W spotkaniu udział wzięli licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego oraz kilkunastoosobowe delegacje z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Szczecinie.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firmy TAXUS SI, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Podczas dwóch sesji wygłoszono 9 referatów, prezentujących zagadnienia takie jak m.in.: analizy statystyczne w szacowaniu liczebności zwierząt, analizy obrazu i identyfikacja zwierząt, bezzałogowe statki powietrzne, fotopułapki i obrożowanie telemetryczne czy wpływ zwierzyny na ekosystem leśny i czynniki modyfikujące jej presję.

Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, o czym świadczyły liczne pytania w trakcie sesji oraz bardzo ożywiona dyskusja po ich zakończeniu. Spotkanie stanowiło świetną okazję do podzielenia się głównymi celami oraz kluczowymi informacjami dotyczącymi trwającego projektu oraz propozycją jego weryfikacji i wdrożenia jego wyników do praktyki leśnej.