Inne urządzane obiekty

 • Fot. E.Turowska 5
  Fot. E.Turowska

Oprócz planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wykonujemy również plany urządzenia lasu dla innych jednostek, które posiadają lasy będące własnością Skarbu Państwa, a są w zarządzie różnych instytucji państwowych (ministerstw, agencji nieruchomości rolnych, wojewodów, marszałków), bądź w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, prawnych lub są dzierżawione (różne formy władania).

Dla lasów, których właścicielem jest Skarb Państwa niezależnie od wielkości ich powierzchni i formy władania (grunty w użytkowaniu wieczystym, zarządzie czy dzierżawie) sporządza się plany urządzenia lasu. Plany te podobnie jak plany urządzenia lasu dla nadleśnictw sporządza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Plan urządzenia lasu zatwierdza Minister Środowiska i na podstawie tego planu prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

W ramach już zrealizowanych prac wykonaliśmy:

 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - obiekt „PB Kołobrzeg” w zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych „Organika–Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa- obiekt Kompleks Leśny Puszcza Mariańska będącego w zarządzie Ministra Obrony Narodowej na lata 2013-2022.
 • PUL dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania w administracji Zakładu Lasów Poznańskich na lata 2013-2022.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym TP EmiTel – obiekt Gospodarstwo Leśne RCN Warszawa/Raszyn na lata 2011-2020.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Badawczego Leśnictwa na lata 2013-2022.
 • PUL dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Urzędu Morskiego w Szczecinie na lata 2013-2022.
 • PUL Chorągiew Stołeczna ZHP Ocypel – na lata 2015 - 2024
 • PUL Niewiadów – na lata 2015-2024
 • PUL dla RZI w Zielonej Górze na lata 2017-2026 (Pstrąże)
 • PUL dla RZI w Zielonej Górze na lata 2018-2027 (Żubrów)
 • PUL dla RZI w Gdyni na lata 2018-2027 (obiekty: Wicko Morskie, Rumia, Rzucewo, Babie Doły, Siemirowice, Dębogórze)
 • PUL dla Pasa Nadbrzeżnego w zasięgu administracji Urzędu Morskiego w Słupsku na lata 2018-2027

Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania 2 planów urządzenia lasu:
- dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie na lata 2021-2030
- dla Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dęby Młocińskie, dzielnica Bielany, m. st. Warszawa