Aktualizacja LMN

 • Akt1

Leśna Mapa Numeryczna w najprostszym ujęciu jest cyfrowym odpowiednikiem mapy tradycyjnej. Baza danych geometryczna tworząca LMN (elementy mapy) pozwala na zarządzanie zasobami Lasów  Państwowych. Złączenie geometrycznej bazy danych z opisową bazą danych SILP umożliwia tworzenie wizualizacji w postaci cyfrowych map. Dlatego ważne jest, by geometryczna baza danych Leśnej Mapy Numerycznej była jak najbardziej aktualna.

Aktualizacja Leśnej Mapy Numerycznej opiera się głównie na wnoszeniu zmian ewidencyjnych oraz wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej nadleśnictwa. Dane aktualizowane w LMN można podzielić na dwie grupy: dane wewnętrzne oraz dane zewnętrze. Pierwsze z nich dotyczą gospodarki leśnej nadleśnictwa ( użytkowanie, hodowla, ochrona lasu), zaś dane zewnętrzne zawierają zmiany ewidencyjne: sprzedaż/zakup działek, aktualizacja granic, zmiany w klasyfikacji gruntów.

Nasz firma posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu takich aktualizacji. Do nadleśnictw, w których dokonaliśmy aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej należą:

 • Czerwony Dwór
 • Garwolin
 • Płońsk
 • Chojnów
 • Dobrzejewice
 • Łochów
 • Cewice
 • Lębork
 • Osusznica
 • Niedźwiady
 • Drawsko Pomorskie
 • Złocieniec
 • Ruszów
 • Syców
 • Rozwadów
 • Ostrów Mazowiecka